Birikmiş parası olan fırsatı kaçırmasın! Bu ilde dev arsa indirimli fiyata satışta

Birikmiş parası olan fırsatı kaçırmasın! Bu ilde dev arsa indirimli fiyata satışta
Batman Belediye Başkanlığı, 46.433 metrekarelik arsayı satışa sunuyor!

Batman Belediye Başkanlığı, Batman'ın merkezinde bulunan ve 46 bin 433 metrekarelik geniş bir arsayı satışa sunuyor. Bu önemli satış ihalesi, bugünkü Resmi Gazete'de ilan edildi ve büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Satışa çıkarılan arsanın muhammen bedeli oldukça dikkat çekici bir rakam olan 101 milyon 337 bin 727 TL olarak belirlendi. Ayrıca, bu önemli ihaleye katılmak isteyenlerin ödemesi gereken geçici teminat bedeli de 3 milyon 40 bin 131 TL olarak açıklandı.

İhale tarihi ise 2 Ekim 2023 olarak belirlendi ve saat 10.00'da Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar ilgilenen alıcılar, gerekli belgeleri tamamlayarak ihaleye katılabilirler.

Bu büyük arsa satışı, Batman'da gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. İhaleyle ilgili daha fazla detay ve şartlar, resmi ilanlarda bulunuyor. Batman Belediye Başkanlığı, bu önemli adımıyla ilçenin kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.1

Batman Belediye Başkanlığı, mülkiyeti kendisine ait olan 46 bin 433 metrekarelik değerli bir taşınmazın satış ihalesini gerçekleştirecek. İhaleye katılmak isteyenler için detaylar şu şekildedir:

1) İhale, Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda 2 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da yapılacaktır.

2) İhale usulü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulüdür.

3) İhale şartnamesi, Batman Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Birimi'nden temin edilebilir. İletişim: Şirinevler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Merkez/BATMAN, Tel: 0488 213 2759, Fax: 0488 213 4704.

4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

    a) Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı sureti ve kanuni ikametgâh belgesi.

    b) Yabancı isteklilerin Türkiye'de gayrimenkul edinebilme ve tebligat için adres beyanı.

    c) Tüzel kişilerin siciline kayıtlı olduğunu gösteren belge.

    d) Şirketlerden noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi.

    e) Dernek ve vakıflardan yetkilendirmeye dair kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

    f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre belirlenen geçici teminat.

    g) Vekâleten katılım durumunda noter tasdikli vekâletname.

    h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi ve her bir ortağa ait belgeler.

    i) Batman Belediyesine olan borcu olmadığını gösteren belge.

    j) Her sayfası ayrı ayrı imzalanan ihale şartnamesi.

    k) Şartname alındı makbuzu (aslı).

5) İstenen tüm belgelerin, aslı veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından tasdik edilmiş veya apostil şerhi bulunmalıdır.

7) Nüfus cüzdanı sureti ve ikametgâh belgesi sunamayan gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarını teyit etmek için ihale saatinden önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Kamulaştırma Birimine başvurmalıdır (Batman Belediye Başkanlığı Şirinevler Mah. Atatürk Bulvarı No:2 Batman).

8) İhaleye katılmak isteyenler, şartnameye uygun tekliflerini ihale günü saat 09:50'ye kadar vermeleri gerekmektedir.

 

Bu taşınmaz satış ihalesi, yatırımcılar ve gayrimenkul alıcıları için önemli bir fırsat sunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenler, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak belirtilen tarih ve saatte Batman Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda bulunmalıdır. Bu fırsatı kaçırmamak için ilgilenen tarafların dikkatle şartnameleri incelemesi gerekmektedir.2

Son Haberler