Windows 11'de Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?

Windows 11'de Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?
Windows 11'de WiFi şifrenizi ve ayarlarınızı kolayca görüntüleyebilirsiniz. İşte onu yapmanın birkaç farklı yolu

1. Komut İstemi'ni kullanın

Windows tuşuna basın, cmd yazın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin.

Aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın:

netsh wlan show profilesnetsh-command

Wi-Fi adını kablosuz ağ adınızla değiştirerek aşağıdaki komutu yazın ve Enter tuşuna basın:

netsh wlan show profile name=“Wi-Fi NAME” key=clearcmd-WIFI-name

2. Powershell'i Kullanma

Windows tuşuna basın, Windows Powershell'e girin ve Aç'a tıklayın.

Aşağıdaki komutları kopyalayıp girin:

(netsh wlan show profiles) | Select-String “\:(.+)$” | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=”$name” key=clear)} | Select-String “Key Content\W+\:(.+)$” | %{$pass=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{[PSCustomObject]@{ PROFILE_NAME=$name;PASSWORD=$pass }} | Format-Table -AutoSize

Windows 11'deki Wi-Fi Ayarları Nerede?

  • Ayarlar'ı açın ve soldaki menüden Ağ ve İnternet'e gidin.
  • Wi-Fi adının altındaki Özellikler'e tıklayın.

Son Haberler