Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Bayburt, Muş'da en düşük veri kaydedildi! Neredeyse yok denecek kadar az

Adıyaman, Şırnak, Bitlis, Bayburt, Muş'da en düşük veri kaydedildi! Neredeyse yok denecek kadar az
Türkiye'nin Suç Haritası Belli Oldu! İl İl Suç Raporu: Ankara Sürprizi ve En Güvenli Şehirler Hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle hazırladığımız raporla suç oranları ve en düşük suç oranına sahip iller belirlendi. Hangi ilde kaç kişinin hangi suçu işlediği detaylı bir analizle ortaya kondu. Ankara, en düşük suç oranına sahip iller arasında yer almıyor ve bu durum dikkat çekici. TÜİK istatistiklerine dayanarak hazırlanan bu rapor, ülkedeki suç durumunu çeşitli açılardan değerlendiriyor ve toplum için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. Suç oranlarındaki bu farklılıklar, güvenlik politikalarının ve toplumsal dinamiklerin bir yansıması olarak görülüyor. Bu tür verilerin açıklanması ve kamuoyu ile paylaşılması, suçla mücadele stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasında önemli bir rol oynuyor. Suç oranlarının düşük olduğu iller, genellikle etkili güvenlik önlemleri, eğitim, istihdam ve toplumsal denge unsurlarının başarılı bir şekilde entegre edildiği bölgeler olarak öne çıkıyor. Suçun azaldığı bölgelerde bu başarıya ulaşmada polis teşkilatlarının ve yerel yönetimlerin etkin çalışmaları da etkili oluyor. Suç oranlarının analizi, ülkenin güvenlik durumu ve hukuk sisteminin işleyişi hakkında önemli bilgiler sunuyor ve bu tür veriler, gelecekte alınacak önlemler ve politikalar için rehber niteliği taşıyor.

1

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daimi ikametgah ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlülerle ilgili son verileri paylaştı. Bu veriler, 2012 ile 2020 yılları arasını kapsıyor ve işlenen suç türlerini detaylı bir şekilde sıralıyor. Suçlar arasında öldürme, yaralama, cinsel suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları gibi kapsamlı bir liste yer alıyor. Bu suç türleri, toplumun güvenliği ve hukuk düzeninin işleyişi açısından önem taşıyan ana başlıkları oluşturuyor.

TÜİK verilerine göre, 2020 yılında Türkiye genelinde yukarıda belirtilen suç türlerini işleyenlerin toplam sayısı 258,401 kişi olarak kaydedildi. Bu suçların içinde en yüksek sayıya “yaralama” suçu ile ulaşıldı, bu suçtan hüküm giyen kişi sayısı 40,445 olarak belirlendi. “Hırsızlık” ise 39,279 hükümle ikinci sırada yer aldı. Suç istatistikleri, ülkenin güvenlik durumu ve hukuk sisteminin etkinliği hakkında önemli bilgiler sağlamakta olup, bu verilerle suçla mücadele stratejileri belirlenmekte ve toplumun daha güvenli bir ortamda yaşaması için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu tür verilerin detaylı şekilde incelenmesi, suçun azaltılması ve önlenmesi amacıyla büyük önem taşımaktadır.

2

TÜİK'in 2020 yılı verilerine göre, Türkiye'de suç oranlarının detaylı analizi yapıldı. 2020 yılı içerisinde hüküm giyen 258,401 kişiden 10,518’i kadınlardan oluşuyor. Türkiye genelinde kadınlar arasında en yaygın işlenen suç türleri arasında ise ilk sıralarda "hırsızlık" ve "yaralama" yer alıyor.

Suç oranlarının genel ortalamasına bakıldığında, Türkiye'nin yaklaşık 85 milyonluk nüfusu dikkate alındığında, illerin suç ortalaması yaklaşık yüz binde 303 olarak hesaplandı. Bu oranlar, suçun toplum içindeki yaygınlığını gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

2020 yılında hüküm giyen 258,401 kişinin yaşadığı illere bakıldığında, suç oranlarının iller arasında büyük farklılıklar gösterdiği gözlemlendi. Suç oranı en yüksek il yüz binde 490 oranıyla Aydın iken, en düşük suç oranına sahip il ise yüz binde 156 oranıyla Adıyaman olarak belirlendi. Bu istatistikler, suç oranlarını değerlendirirken iller arasındaki çeşitliliği ve güvenlik durumunu anlamak için kullanılan önemli verilerden biri olarak öne çıkıyor.

TÜİK'in 2020 yılına ait suç istatistikleri, Türkiye'nin farklı illerinde suç oranlarının detaylı bir analizini sunuyor. İllere göre suç oranları incelendiğinde, suçların yoğunlukla işlendiği ve en düşük oranların kaydedildiği iller belirlendi. Türkiye genelinde suç oranının yüz binde 303 olduğu dikkate alındığında, bazı illerin oldukça düşük suç oranlarına sahip olduğu gözlemlendi.

İstatistiklere göre, suç oranı en düşük 10 il şu şekilde sıralanıyor:

1. Adıyaman - Yüz binde 156

2. Şırnak - Yüz binde 159

3. Bitlis - Yüz binde 175

4. Siirt - Yüz binde 175

5. Bayburt - Yüz binde 186

6. Muş - Yüz binde 188

7. Erzincan - Yüz binde 191

8. Hakkari - Yüz binde 192

9. Mardin - Yüz binde 194

10. Erzurum - Yüz binde 196

Ankara ise bu sıralamada ortalarda yer alıyor. 2020 yılında Ankara'da 13,038 kişi hüküm giydi ve nüfus hesabına göre suç oranı yüz binde 225 olarak kaydedildi. Bu, Türkiye genelindeki suç oranı ortalamasının oldukça altında bir değer. Doğu ve Güneydoğu illerinin suç oranlarının düşük olmasında çocuk nüfusunun etkili olduğu ifade ediliyor. Bu veriler, suçun coğrafi dağılımını ve sosyal etkilerini değerlendirmek için önemli bir kaynak olarak kabul ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020 yılı suç istatistikleri, Türkiye'nin farklı illerinde suç oranlarının detaylı bir incelemesini sunuyor. Suç oranlarının belirlendiği bu analizde, illerin suç oranları yüz binde 303 genel ortalama üzerinden değerlendirilmiş ve en düşük suç oranına sahip olan iller tespit edilmiştir. Türkiye genelinde yaşanan suçların yoğunluğunu ve coğrafi dağılımını yansıtan bu verilere göre, Adıyaman yüz binde 156 ile en düşük suç oranına sahip il olarak belirlenmiştir. Ankara ise, yüz binde 225'lik suç oranıyla ortalarda yer almakta, genel Türkiye suç oranı olan yüz binde 303'ün oldukça altında bulunmaktadır. Suç oranlarının düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde çocuk nüfusunun etkisinin belirgin olduğu ifade edilmektedir. Bu istatistikler, suçun coğrafi ve sosyal bağlamda nasıl değişkenlik gösterdiğini anlamak için önemli bir kaynak olarak nitelendirilmektedir.

Son Haberler