İntegral, müfredattan çıkarıldı!

İntegral, müfredattan çıkarıldı!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı taslakta matematiğin temel konularından olan integral çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde tüm öğretim kademelerinde uygulanacak olan yeni müfredat taslağını kamuoyuyla paylaştı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı altında sunulan bu taslak için vatandaşlar, 1 haftalık süre içinde görüş bildirebilecekler. On yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve birçok öğretmen ile akademisyenin katılımıyla hazırlanan bu taslak, özellikle matematik derslerinde yapılan bir değişiklikle dikkat çekti.

Sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olan bu değişiklik, 9, 10, 11 ve 12. sınıfların matematik programından temel integral konusunun çıkarılmasıyla ilgili. Matematik derslerinde temel bir konu olarak kabul edilen integral, bu yeni müfredat taslağında yer almıyor. Bu durum, özellikle matematik alanında uzman olanlar ve mühendislikle ilgilenenler tarafından eleştirildi.

"Limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı"

Konuyla ilgili açıklama şu şekilde:

"Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sıra bir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir. "

Son Haberler